En rejse på åbent hav


I udviklingsprocesser støder man af og til på udfordringer eller opgaver, som man har behov for at gå dybere ind i. At tænke udenfor boksen kan være nødvendigt.

Vi har udviklet en kreativ proces for dette. Vi har kaldt det en rejse i åbent hav. Den kreative proces tager udgangspunkt i følgende:

  • Teori U som er udviklet af Otto Scharmer ved MIT Sloan School of Management. Teori U er kreative processer, som er godt forankret i teori og praksis, og som kan føre til radikale ændringer
  • NLP (Neuro Lingvistisk Programering) som er udviklet af Richard Bandler og John Grinder i begyndelsen af 1970’erne. NLP er et effektivt kommunikationsværktøj som benyttes indenfor lederskab og kommunikation
  • Kunstpædagogik som grundlæggende har til formål at udbrede forståelsen af kunst og gøre den tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Vi benytter kunstpædagogik som et æstetisk sansende vørktøj for effektiv udvikling af prototyper af processer og produkter
  • Empirisk læring som bygger på udforskning og benyttelse af viden opnået på baggrund af sansemæssig erfaring

Ved hjælp af kreative teknikker rettes opmærksomheden mod de centrale problemstillinger i arbejdet og opmærksomheden sættes i focus. Det giver bredere, dybere og rigere proceser som fører til bedre og mere innovative resultater.

Den kreative proces kan vare fra 3 timer til en hel dag, afhængig af problemstilling, øvrigt program og tilgængelig tid.

Kontakt os gerne for mere information og uforpligtende tilbud.