24 timers fokuserede workshops


Det overordnede mål for vores 24 timers fokuserede workshops er at bidrage til udvikling, innovation og nytænkning. Vores 24 timers fokuserede workshops er unikke fordi vi har kombineret strukturerede og certificerede processer for forretningsudvikling (Business Model Canvas og Lean Business) med strukturerede og certificerede processer for kreativitet (LEGO SERIOUS PLAY metoden). Workshoppene er komprimerede og tiden fra ide til løsning bliver kort – en konkurrencefaktor i dagens samfund.

Fra kl 12 den ene dag til kl 12 den næste dag vil deltagerne opnå konkrete resultater som de kan tage med sig, som passer direkte ind i de fleste forretningsprocesser og som bygger på iboende kreativitet hos deltagerne.

 

Typer workshops

Vores udgangspunkt er forretningsudvikling. Vi har sat fokus på vigtige områder af stor betydning for de allerfleste virksomheder:

Grundlæggende workshops:

 • Klargøring af ejerskab, vision, hovedmål og værdier
 • Udvikling af forretningsidéer og forretningsmodeller

Dybdegående workshops for videreudvikling af udvalgte elementer i forretningsmodellen og forretningsprocesser:

 • Markeds- og kundesegmenter
 • Produkter og ydelser
 • Markedsføring og salg
 • Organisation / produktion
 • Forsyningskjede (egne resourcer / samarbejdspartnere)
 • Økonomi

 

Praktisk arrangement

Før workshop: Vi ønsker en tæt dialog med virksomheden for at opnå en klar definition af opgaven og sikre forankring i organisationen. Vi gør et grundigt forarbejde for at selve workshoppen kan blive så effektiv som mulig.

Workshop: Workshoppen går over to halve dage (fra kl.12 til kl.12). Det inkluderer et aftenarrangement som i tillæg til at være hyggeligt og inspirerende også lægger op til kreativitet og innovation. Overnatning er også en del af workshoppen.

Efter workshop: Der bliver udarbejdet et konkret resultat og en handlingsplan som deltagerne tager med fra workshoppen.

Option: Vi kan hjælpe med opfølgning af handlingsplanen bagefter. Vi kan også hjælpe med at bygge fokuserede teams før, under og efter workshoppen.

 

Forankring

 • De forretningsmæssige og kreative processer som benyttes, er fagligt og erfaringsmæssigt solidt forankrede
 • De udvalgte områder repræsenterer vigtige udfordringer som de allerfleste virksomheder – store og små – står overfor i sin udvikling
 • Innovation og nytænkning går som en rød tråd gennem oplægget.

 

Kreative processer

Som en del af de 24-timers fokucerede workshops kan vi inkludere kreative processer for at kunne gå i dybden eller for at opnå radikal nytænkning. Vi benytter blandt andet LEGO SERIOUS PLAY metoden.

 

Kontakt os gerne for mere information og uforpligtende tilbud.